english
Житни магацин на Сави 'Бојана'
Основни подаци
Место
Сремска Митровица, Булевар Константина Великог
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
средина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1330
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
75
Датум уписа у локални регистар
22.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 103 од 05.04.1966.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнут према пројекту из 1774. као економска зграда за потребе Петроварадинског деветог граничарског пука и данас својом величином доминира у западном делу града, где је на обали реке Саве смештено насеље Стари мост. Двоспратна грађевина, данас у Булевару Константина Великог, запремине преко 7000 m3, покривена је стрмим двоводним кровом. Специфична намена магацина за складиштење хране, једноставног просторног распореда магацинског и транспортног дела, захтевала је и одговарајућу заштиту зидовима од опеке дебљине преко 1 m. Поред високог крова са спуштеним кровићима на забатним површинама, који даје посебан акценат скромно обрађеном зидном платну, све четири фасаде перфориране су уједначеним ритмом једноставних прозора, док се са три стране налази укупно шест улаза. Сокл на јужној и источној страни, плитке лезене на крајевима и строго профилисани кровни венац представљали су својим скромним архитектонским обликовањем само логичан след тежње да се у првом реду да акценат на задовољењу функционалних потреба. За време II светског рата ту се налазио логор заробљених српских војника. Као један од ретких сачуваних економских објеката из XVIII века представља значајан пример за проучавање војнограничарске архитектуре.