english
Зграда Главне страже
Основни подаци
Место
Сремска Митровица, вука Караѕића бр. 10
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1331
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
76
Датум уписа у локални регистар
30.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 99 од 05.04.1966.год..
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у Градском парку, у Вука Караџића бр. 4, и са зградом Окружног суда чини амбијенталну целину из периода Војне границе, када је Сремска Митровица постала средиште Петроварадинског деветог граничарског пука. Подигнута је у другој половини XVIII века. По укидању Војне границе 1881. добила је другу намену – за потребе поште претрпела је знатне измене. Уградња већих прозора, подизање висине спрата и нови украсни елементи (фронтони, фуге и гирланде) нису знатно нарушили основну концепцију војнограничарске архитектуре. Масивни правоугаони блок са правилно распоређеним отворима, солидном градњом и једноставношћу обраде без сувишних детаља, сведочи о историјским и архитектонским карактеристикама времена у коме је грађевина настала. Данас је ту смештен Историјски архив Срема. Конзерваторски радови извођени су више пута, последњи 1996–97.