english
Кућа у Лењиновој бр. 51
Основни подаци
Место
Сремска Митровица, Лељинова бр. 51
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1332
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
77
Датум уписа у локални регистар
22.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 108 од 07.04.1966.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена у другој половини XVIII века у насељу Каменита ћуприја, данас у Булевару Арсенија Чарнојевића бр. 51, представља један од ретко сачуваних типичних примера куће граничарског земљорадника. Постављена на регулационој линији, окренута ужом страном ка улици има два одвојена улаза: пешачки и колски (капију). Својим једноставним просторним распоредом правоугаоне основе и масивним зидовима од мешаног материјала, сврстава се у ред стандардних породичних кућа које су се у том периоду градиле по строго прописаним нормама. Као код већине војвођанских кућа и овде се појављује карактеристични забат – равна површина која затвара високи двоводни кров покривен црепом. Једноставно обрађена улична фасада, одвојена снажно профилисаним венцем на зону приземља и забата, са по два симетрично постављена прозора, чини са плитком малтерском пластиком сведених облика складну целину. Претрпела је последњих година неодговарајуће нестручне измене. Нови пословни објекат на парцели нарушава споменичка својства граничарске куће.