english
Кућа на Тргу Браће Радића
Основни подаци
Место
Сремска Митровица, Трг Браће Радића бр. 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1877
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1452
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
125
Датум уписа у локални регистар
13.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.191 од 24.09.1976. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је 1877. за Петроварадинску имовну општину, као једноспратна тротрактна угаона неокласицистичка грађевина, богате пластичне декорације. Академски је компонована, еклектичних архитектонских облика заснованих на принципима ренесансе. Хоризонтална подела фасада добијена је профилисаним кордонским венцем, а вертикална ритмичност различито изведеним пиластрима приземља и спрата. Приземље, обрађено квадерима, је рустично, док богата геометријска и флорална пластична декорација украшава спрат (потпрозорници, троугласти и лучни тимпанони, конзоле, капители на пиластрима, уоквирени делови зидног платна изнад профилисаних троугластих или лучних тимпанона, кровни венац). Посебно је наглашена симетрично решена угаона фасада пирамидалним куполама са стране, са ветроказима и три окулуса, декоративно украшена. Дворишне фасаде су без декоративних елемената. Канцеларије су окренуте према улици, а ходници према дворишту. На спрат води камено степениште са балустрадом у северном, а у јужном крилу уско дрвено. Из дворишта је грађевина дограђена на неодговарајући начин, без поштовања конзерваторских принципа. У згради, данас Трг Ћире Милекића 1, смештен је СУП. Конзерваторски радови су извођени 1976–79. и 1993.