english
Родна кућа Илариона Руварца
Основни подаци
Место
Сремска Митровица, Угао Паробродске и Илариона Руварца
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1333
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
78
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 40 од 02.06.1977.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Иларион Руварац рођен је 1. септембра 1832. у Сремској Митровици. Након завршених студија права у Бечу и Богословије у Сремским Карловцима, био је професор и ректор Карловачке богословије, а 1882. постао је архимандрит манастира Гргетега. Својим научним радом и многобројним текстовима био је оснивач српске критичарске историјске школе и велики противник традиционалне некритичке историографије. Кућа у којој је рођен наш велики историчар спада у ред типичних примера војвођанске куће саграђене по строго утврђеним прописима. Подужни објекат са два паралелна, симетрична крила, покривен је стрмим двоводним кровом са забатом као једним од најкарактеристичнијих елемената војвођанске стамбене архитектуре. Током времена кућа је претрпела многобројне измене и доградње, задржавши основни концепт просторног распореда.