english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1335
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
80
Датум уписа у локални регистар
18.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 224/68 од 01.02.1969.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква Св. Николе у Шуљму једнобродна је грађевина са полукружном апсидом и дозиданим барокним звоником, подигнута у другој половини XVIII века, највероватније 1769, док је звоник дограђен 1845. Црква је покривена двосливним кровом. Фасаде су рашчлањене хоризонтално ниским соклом и истуреним кровним венцем, а вертикално пиластрима и лучним прозорима. Резбарија иконостаса барокних форми са елементима рококоа рад је непознатог мајстора односно радионице из XVIII века. Бочне двери иконостаса настале су касније, а унутарњој резбарији припада и балдахин изнад престоних икона. Иконостас је 1778. сликао Николај Петровић, о коме постоји и запис испод престоних икона Христа и Св. Јована. Обнову иконостаса и друго унутарње сликање радио је Матеј Петровић, о чему постоји и сачувани уговор са црквеном општином из 1832. Иконостас је рашчлањен на сокл, престине иконе са централним и бочним дверима и још четири зоне. У олтару и наосу сачуване су зидне слике и целивајуће иконе, рад истог мајстора. Током седамдесетих година извођени су конзерваторски радови.