english
Сеоска кућа
Основни подаци
Место
Војка, Карађорђева бр. 4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1336
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
81
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.30.11.1973. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У Карађорђевој улици бр. 4 у Војки код Старе Пазове, а у уличној регулационој линији, подигнут је крајем XIX века троделни стамбени објекат. Кућа је саграђена од ћерпича, осим уличног зида који је од опеке и покривена бибер црепом. Њену основу чине предња, гостинска соба, кухиња и задња соба, а целом дужином се пружа трем. Кућа има један улаз са уличне и два са дворишне стране. Изнад зиданог парапета налазе се масивни стубови. Улична фасада куће је богато украшена пластичном декорацијом на којој се посебно истиче забат са два таванска отвора и пластичном декорацијом у облику венаца, розета и лепезе. Кућа је добро очувана и данас се користи као стамбени објекат.