english
Црква Преображења Христовог
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1396
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр. 87 од 19.2.1952. г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/4).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

У селу Будисавци, 17 km источно од Пећи, подигнута је у XIV веку црква посвећена Христовом Преображењу. Није познато да ли се ради о властеоској задужбини или се – на основу делимично очуваног натписа на каменој плочи уграђеној на источној страни апсиде – ктиторство може приписати краљу Милутину. Предање везује овај храм за сестру краља Стефана Дечанског. Грађевина је складних пропорција, основе у виду равнокраког уписаног крста са споља тространом апсидом, куполом и припратом која је првобитно била нижа од постојеће из XIX века. Зидање је изведено алтернацијом камена и опеке која је на појединим партијама декоративно ређана. Оригинални живопис је у потпуности уништен, црква је делимично била срушена, те је велику обнову манастир доживео 1568. под патријархом Макаријем. Из тог времена потичу фреске које одликује сигуран цртеж и богат колорит, а представа ктитора Макарија свакако спада међу најлепше портрете српског сликарства XVI века. Као метоху манастира Пећке патријаршије, у Будисавцима су током наредних столећа вршене разне интервенције, како на цркви тако и на осталим манастирским здањима. Посебну вредност ризнице представља икона храмовне славе која се датује у крај XIV и почетак XV века.