english
Дворац 'Шлос'
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1338
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
83
Датум уписа у локални регистар
30.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1116 од 26.09.1951.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђен је у другој половини XVIII века, према пројекту из 1767, аутора Floriana Madocsnyia. Зграду су подигле власти Војне границе за потребе граничарских посада, као „Управну зграду у Голубинцима“ како је записано на плану. По спољном изгледу, обради и детљаима, као и унутрашњем склопу, има све карактеристике објеката војнограничарске архитектуре. Грађена је као слободностојећи спратни објекат, правоугаоне основе, смештен у парку. Обрада фасада изведена је у малтерној пластици, изузев камених оквира око прозора и врата. Хоризонталном поделом помоћу венца, наглашено је издвојено приземље од спратног дела. Приземље фасаде решено је хоризонталном линијском малтерном поделом, док на спрату доминира вертикална подела зидних површина пиластрима, између којих се налази низ симетричних прозора. На западној и источној страни налази се плитак ризалит. Поред архитектонске вредности изражене у складним пропорцијама, наглашеној симетричности и правилном ритму отвора, објекат поседује и историјску вредност, јер је у њему кратко време, 1813, боравио Карађорђе. Конзерваторски радови извођени су 1970, 1979–82, 1988, 2004–2006.