english
Амбар са Котобањом
Основни подаци
Место
Голубинци, Пазовачка 64
Општина
Период градње
1913
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1048
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 181. од 12.09.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
Амбар са котобањом у Пазовачкој улици бр. 64 спада међу најразвијеније и најлепше зграде ове намене. Саградио га је мајстор Петар Дешић, из познате голубиначке мајсторске породице Дешића, 1913. Постављен је на високи, опеком зидани сокл, искоришћен за подрум и комору између којих је слободан простор шупе, са чеоном страном на уличној линији. Амбар је грађен од усправно низаних дасака у стубове конструкције, које по средини имају мотив круга са урезаним храстовим листом. У продужетку амбара за кукуруз, изнад шупе, је складиштени простор на који се наставља и котобања са тремом ограђеним профилисаним летвама и резаним дрвеним украсима уз стубове трема. На исти начин украшени су и испусти – балкони преко којих се дрвеним степеништем пење у амбар и котобању. Чеона улична страна је зидана, са забатом изведеним на киблу, и богато декорисана лучним нишама, канелованим пиластрима са капителима, волутама и акротеријама са стране. Ограда испод чеоне стране је зидана опеком, са низом лучно завршених ниша. Као карактеристична привредна зграда Срема, овај амбар са котобањом представља прекретницу у њиховом развоју од дрветом грађених ка зиданим амбарима. Конзерваторски радови нису рађени.