english
Римокатоличка црква Св. Марија
Основни подаци
Место
Нови Бановци
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1766
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1340
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
86
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 190 од 27.12.1978.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Римокатоличка црква Свете Марије, подигнута 1766. године, конципирана је као издужена триконхална грађевина са сакристијом квадратне основе, која је формирана уз југозападну страну цркве, између бочне и олтарске конхе. Масиван двоспратни звоник, са лучним пролазима у приземљу, украшава репрезентативно источно прочеље. Отменост здања истакнута је архитектонском пластиком у виду једноставно профилисаних венаца и пиластра са степенасто решеним капителима, чиме је наглашена вертикална и хоризонтална подела фасадних површина. Храм је покривен двосливним кровом, а над звоником је лимена капа налик пирамиди. У цркви се чува изузетна икона Богородице са Христом из XIX века, рад непознатог мајстора.