english
Кућа у Улици Маршала Тита бр. 64
Основни подаци
Место
Нови Бановци
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1751
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1341
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
87
Датум уписа у локални регистар
30.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 2401/73 од 30.12.1976.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је у XVIII веку као војнограничарска зграда, која се, вероватно, налазила у саставу војне касарне, јер је на мапи из 1730, на месту где су данас Нови Бановци, убележена војна касарна. Позната је под називом мензулана – поштанска зграда или поштанска станица. Грађена је као угаони објекат, правоугаоне основе, масивне градње, који доминира околином. Пошто се налази на терену који има знатан нагиб, сокл на западној страни је сасвим низак, док је на јужној знатно виши. Зидана је опеком великог формата и малтерисана је. Зидови су дебели, масивни, а димњаци високи и озидани. Кров је четвороводни, висок и стрм, а кровни покривач је бибер цреп. Фасаде су једноставне, без декоративне обраде. Главна фасада, оријентисана према западу, има пет правоугаоних прозора у низу и асиметрично постављена увучена врата. На јужној фасади су два, такође, правоугаона прозора. Са дворишне стране налази се трем са дрвеним стубовима. По начину градње и архитектонским елементима кућа у Светосавској улици бр. 63 у Новим Бановцима има све карактеристике војнограничарских објеката који су грађени на овом терену. Конзерваторски радови изведени су 1999.