english
Евангелистичка црква
Основни подаци
Место
Стара Пазова
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1771
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1342
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
88
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 51 од 15.03.1967.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Једноставна и складна архитектонска целина евангелистичке цркве у Старој Пазови настала је 1771, а обнове су вршене крајем XIX века. Једнобродна грађевина са барокним звоником на северној страни украшена је пластичном декорацијом карактеристичном за XVIII век. У циљу декорисања ентеријера за цркву су, вероватно крајем XIX века, купљене три иконе рађене у техници уља на платну: Распеће (на главном олтару), Крштење (изнад крстионице) и Удовичина лепта.