english
Зграда у Улици ЈНА
Основни подаци
Место
Стара Пазова
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1905
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1343
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
89
Датум уписа у локални регистар
30.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 122/80 од 30.12.1980.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је 1905. Лоцирана у центру, грађена је као једноспратни објекат пословно-стамбене намене, постављен на регулационим линијама улица ЈНА и Лоле Рибара. Раније је била у приватном власништву, данас је у згради смештена СДК. Угаони део је засечен у приземном делу објекта, где се налази улаз. Изнад улаза је тространи прозор, а изнад њега купола. Хоризонтална подела наглашена је помоћу профилисаног кордонског венца, између приземља и спрата, и поткровног венца, а вертикална помоћу пиластера. Приземни део фасаде има излоге, а спратни прозоре са профилисаним оквирима, који се лучно завршавају. Декоративна обрада фасада изведена је са стилским карактеристикама сецесије, у малтерној пластици са флоралним мотивима. Лоцирана је изнад врата, у горњој зони пиластера и изнад прозора. Организацијом простора, архитектонским обликовањем и декоративном обрадом фасада, као и положајем у односу на зграду хотела „Срем“ и Евангелистичку цркву, ова зграда представља занимљив пример грађанске архитектуре са почетка XX века и чини складну допуну амбијенту. Конзерваторски радови на објекту изведени су 1981.