english
Зграда на углу Улица ЈНА и Бориса Кидрича
Основни подаци
Место
Стара Пазова, ул. ЈНА бр. 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1905
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1344
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
90
Датум уписа у локални регистар
22.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 123/80 од 30.12.1978.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је око 1905. за хотел, данас се у њој налази хотел „Срем“. По просторној организацији и архитектонском обликовању припада архитектури типичној за почетак XX века. Грађена је као угаони објекат са приземљем и спратом. Хоризонтална подела фасада изведена је помоћу сокла, профилисаног банка, кордонског и поткровног венца. Приземни део објекта је некада имао само прозорске отворе, касније су додата два излога. Спратни део има правоугаоне прозоре у профилисаним оквирима. Зидне површине између прозора су хоризонтално канеловане. По два прозора, на крајевима фасада, издвојена су лизенама, а у њиховом горњем делу налазе се скулпторално рађене женске фигуре које се ослањају на јонски капител. Изнад сваког прозора налази се лунета са пластичном представом главе у средишту. Над паром бочних прозора је лучна акротерија, која се у доњем делу проширује у волуте,а испод ње је плитка ниша са окулусима, главом аморета и стубићима са вазама, са стране. У спратном делу грађевине, на углу, акцентован је тространи еркер са уским правоугаоним прозорима на свакој страни, покривен шестостраном куполом. Конзерваторски радови на објекту изведени су 1993.