english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1345
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
91
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 237/76 од 05.01.1977.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква је подигнута 1797. у духу барока. Високу олтарску преграду, богато украшену биљним орнаментима, дрворезбарио је 1815. Марко Вујатовић. Осликавање иконостаса развијеног програма започео је 1836. Константин Лекић, мајстор формиран под утицајем касног барока и рококоа, а радове је завршио 1840. Живко Петровић, сликар осредњих квалитета привржен класицистичком маниру. Фрагменти зидног сликарства сачувани су у олтару (Св. Дух) и ниши проскомидије (Распеће). Црква поседује и две иконе Богородице типа Одигитрије, рад сликара Михајла Јевтића из 1791, односно Николе Апостоловића из 1803.