english
Манастир Добра Вода
Основни подаци
Место
Добра Вода
Прикажи на мапи
Општина
Период градње
1330/1340
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1382
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 245 од 16.4.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр 54/48).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Тешко приступачни гребен код села Добре Воде (Уњемир) над реком Клином највероватније је место на којем се у XIII веку замонашио пустиножитељ Петар Коришки. Ту је четрдесетих година XIV века као метох манастира Дечана подигнута једнобродна, каменом зидана црква Светих апостола Петра и Павла. Имала је куполу на слободним стубовима и парове зиданих полукружних ниша на подужним зидовима. Клесани украс камених база и капитела у стилу позне готике као и начин зидања сведоче да су је градили приморски мајстори. Сликани фрагменти трију стојећих фигура довољни су за тврдњу да су их извели зографи онаквих стилских схватања каква репрезентује живопис дечанске цркве. У великој обнови, предузетој у другој половини XVI века, стара црква је претворена у припрату, уз њу је призидана скромна једнобродна црква са полукружном апсидом, док је са западне стране дограђен пространи спратни егзонартекс. Зидним сликама тада су украшене само апсида и линете. У неко време око цркве је образован манастир о којем сведоче остаци обимних зидова, кула и улазне капије. Конзерваторски радови скромног обима изведени су 1966–1967. Импозантна, хронолошки слојевита целина урушена је и оскрнављена 1999.