english
Капела Св. Рока
Основни подаци
Место
Суботица, Матка Вуковића бб
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1738
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1217
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
13
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.256 од 21.11.1960. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

На месту на коме је око 1695. Текелијина војска побила тридесетк суботичких грађана, подигнута је 1738. капела посвећена св. Року, заштитнику од куге, која је те године однела много живота и у Суботици. Обновљена је 1753, а 1773. јој је додата надстрешница. Тада преузима улогу жупне цркве, до изградње храма Св. Терезе Авилске. Свој данашњи изглед добила је 1884. Према пројекту Титуса Мачковића изведена је као мала једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом, наткриљена масивном куполом. Лучно засведен улаз уоквирују прислоњени пиластри са профилисаним капителима. Фасадна декорација у неоренесансном стилу карактерише све Мачковићеве радове. Конзерваторски радови су изведени 1950. и 1981–82.