english
Зграда Градске библиотеке
Основни подаци
Место
Суботица, Цара Душана 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1895-1896
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1219
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
25
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр.476-2 од 30.12.1981. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда Националне касине (данас Градске библиотеке) саграђена је по пројекту Ференца Рајхла (1869–1960) на месту некадашње барокне курије породице Скендеровић у улици Цара Душана бр. 2. Подигнута је 1895–96. као угаони објекат (централни део је на Тргу Слободе, а друго крило у ул. Б. Радић) у духу еклектике. Монументалним начином обраде посебно је наглашено прочеље са улазом фланкираним атлантима (вајара Еде Телча) који носе балкон спрата. Спрат прочеља има у средишњем делу троделне отворе надвишене рељефном композицијом, а завршен је забатом са едикулом и скулптуром у врху. Кров над прочељем је у облику саркофага и има лантерне. Профилисани кровни венац носе конзоле. Прочеље фланкирају две кружне куле, на које се надовезују бочна крила. Бочне фасаде су оживљене еркерима изнад којих су забати са окулусом у средини. Декоративни елементи су барокизиране форме гирланди и цветни мотиви рађени у штуку. Конзерваторски радови су извођени 1989. и 2002–2004.