english
Зграда Народног позоришта
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Корзо бр. 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1854
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1220
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
24
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр.110-3 од 30.12.1986 год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Према пројекту архитекте Јаноша Шкултетија из 1845. изведена је монументална зграда двоструке намене – хотел са гостионицом (крило подигнуто 1853) и позориште (друго крило – завршено 1854). Основа зграде прилагођена је парцели, али је Шкултети извршио и регулацију сенћанског и сегединског пута да би класицистичко прочеље имало на тргу наглашен портик са шест стубова. Два крила посебних функција обједињена су раскошним фоајеом, док је трокрако свечано степениште ка спрату водило до дворана (велике и мале позоришне сале). Многобројним интервенцијама зграда је измењена, а најочуванији је средишњи прочеони део. Реконструкција Позоришта је обављена 1904. и промењен је натпис на тимпанону (Хотел Пешта у Народно позориште). Пожар 1915. уништио је други ентеријер, па су се представе неко време играле у балској дворани хотела. Првобитно традиционално гледалиште потковичастог облика са галеријама у три нивоа је измењено. Следећа обнова уследила је 1926. по пројекту инжењера Косте Петровића. Андрија Денегри је 1952. пројектовао кружну покретну позорницу. Девастирање је настављено вађењем седишта из сале 1986. Конзерваторски радови започети су у периоду 2000–2002.