english
Зграда 'Трошарина'
Основни подаци
Место
Општина
Период
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1221
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
20
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр. 477-2 од 30.12.1981. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

После одлуке о пресељењу сточне пијаце изван Сомборске капије 1889, по пројекту градског инжењера Титуса Мачковића (1851–1919) изведена је 1890. у улици Сомборски пут бб приземна грађевина на месту раније трошарине – нова пасошарница. Била је део некадашње западне капије Суботице. Подужна грађевина, истурених бочних трактова, увученог главног тракта са тремом плитко лучних отвора, складне архитектуре, била је значајна као једини преостали пример трошаринских зграда, грађених уз пијаце и саобраћајнице, али и као дело познатог суботичког архитекте. Конзерваторско-рестаураторски радови извођени су 1998. и 2001–2002, када је извршена дислокација зграде.