english
Манојловића палата
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Корзо бр. 8
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1881
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1223
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
86
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр. 110-2 од 30.12.1986 год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У улици Корзо бр. 8 подигао је најамну палату Самко Манојловић, претпоставља се по пројекту архитекте Титуса Мачковића (1851–1919). Једноспратна грађевина, постављена на угао двеју улица, изведена је академски, у духу еклектике са елементима ренесансе. Приземље је обрађено у рустици, сви отвори су завршени профилисаним луцима, а улаз фланкиран пиластрима који носе архитрав и богато декорисану троугласту атику, на чијим спољним странама су скулптуре. На бочним ризалитима, на спрату, балконе са клесаном каменом оградом носе декоративно обрађене продужене конзоле. Профилисане лучно завршене отворе балкона фланкирају по два пиластра са архитравима, на које се ослањају две фигуре у дубоком рељефу. Спратни прозори централног ризалита надвишени су троугаоним атикама на конзолама. Над плиткорељефним кровним венцем је мансардни кров са заравњеним четвоространим куполама над истуреним ризалитима, завршеним гвозденом оградом, и лантернама над централним ризалитом. Мањи конзерваторски радови обављени су 1989, 1997, 2000, а обимнији су завршени 2003–2005.