english
Породична кућа Ђорђа Манојловића
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Корзо бр. 12
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1881
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1224
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
86
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр. 110-4 од 31.12.1986. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је 1881. у улици Корзо 12 према пројекту архитекте Титуса Мачковића, као угаона грађевина у еклектичном духу са елементима зреле ренесансе. Има подрум, приземље и спрат. Камени сокл обрађен је клесаним квадерима, приземље вештачким каменом са дубоким фугама, а спрат је благо истурен на кордонском венцу, док је цело зидно платно, сем лођете, завршено ренесансним венцем на истуреним конзолама. Хоризонтална и вертикална разуђеност постигнута је соклом, венцем између приземља и спрата и кровним венцем, као и ризалитима из улица Корзо и Ђ. Ђаковића. На углу спрата је лођета са обрађеним парапетом, лучним прозорима и низом аркада, а завршена плитким венцем са атиком. Прозори приземља су правоугаони са натпрозорницима у облику заравњеног лука, на спрату су надвишени архитравом, а на ризалитима троугластим тимпанонима. Конзерваторски радови обављени су 1995. и 2004.