english
Гробница Иштвана Ивањија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1228
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
22
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр. 101 од 09.07.1982 год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Гроб историчара Иштвана Ивањија (Лугош, 1845 – Суботица, 1917) налази се на Бајском гробљу. Културни прегалац, Ивањи је био постављен за професора у гимназији (1875) и значајно је допринео оживљавању просвете и културе у Суботици. Оснивач је Професорске (1881), Ученичке (1882) и Градске библиотеке. Почео је 1890. да објављује Годишњак Суботичке библиотеке. Написао је монографију Историја Суботице, Историју Бачкободрошке жупаније као и бројне текстове о историји овог краја. Над гробним местом је једноставна надгробна плоча вертикално усађена изнад главе покајника, у облику стилизоване стеле са уписаним основним подацима у централном правоугаоном пољу. На архитравној греди надвишеној троугластим завршетком у облику тимпанона налази се у центру представа крста са тролисним завршецима. Профилисани бочни делови асоцирају на стилизоване стубове. Такво надгробно обележје има порекло у римској стели и античкој грчкој надгробној капели у виду стилизованог храма.