english
Три Војнограничарске зграде
Основни подаци
Место
Тител, Маршала Тита 7, Маршала Тита 2, Трг Ослобођења 4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1151
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
113
Датум уписа у локални регистар
06.11.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.843/50 од 16.08.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграде се налазе на Тргу ослобођења број 4 и у Улици краља Петра I број 2 и 7. Подигнуте су у другој половини XVIII века, у периоду постојања Тителског шајкашког батаљона, формираног решењем царице Марије Терезије из 1763. у подручју југоисточне Бачке (између Дунава и Тисе). Шајкаши су регрутовани од становништва Титела, Лока, мошорина, Гардиноваца, Вилова и Жабља, а касније овим местима природато је још шест насеља: Чуруг, Госпођинци, Сентиван (Шајкаш), Горњи и Доњи Ковиљ и Каћ. Данашње архитектонско наслеђе Титела као граничарског места сачувало је велики број зграда грађених за потребе шајкашког батаљона. Поред касарни ту су и зграде које су служиле за арсенал, војну администрацију, али и за становање, трговину и друге пратеће потребе. Тител је у својој урбаној структури сачувао амбијенталне вредности, мада су многе зграде претрпеле велике промене. Ове три зграде, грађене у стилу барока, најкарактеристичнији су примери из периода шајкашког батаљона, иако су и оне до сада претрпеле промене. Данашња намена двоспратне зграде на тргу је хотел „Тиса“, док су зграде у Ул. Краља Петра бр. 7 – техничка школа „Милева Марић“, а у броју 2 – хотел „Анкер“.