english
Српска Православна црква Св. Арханђела Гаврила и Михајла
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1244
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-777/1-71 од 12.11.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Селo Чока се налази у Банату, око 5 km источно од Сенте. Црква је типизирана једнобродна грађевина са звоником. Олтарска преграда је ужа и нижа од простора у коме се налази, што указује на то да првобитно није била намењена овој цркви. На полеђини иконостаса постоје подаци о настанку и обновама, где је забележено да је иконостас насликан 1752, обнављан 1891, а потпуно пресликан 1931. Први датум је свакако нетачан, јер је иконостас, судећи по стилу, настао неколико деценија касније. Појава године 1752. објашњава се преузимањем овог детаља са предлошка за икону Богородице Арапске која се налази на иконостасу, јер се иста година понавља на већем броју тих специфичних Богородичиних представа. Архитектура и украс преграде су рокајни: нема стубова који би наглашавали вертикалну поделу, оквири икона су асиметрични, као и резбарени мотиви. Иако су иконе пресликане, наслућује се квалитетан рад познобарокног мајстора. Сачувани су и Богородичин и архијерејски трон украшени сликарством XVIII и XIX века, целивајуће иконе сликане на лиму и нешто зидног сликарства непознатог аутора XIX века у олтару.