english
Тврђава
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1347
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
93
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1620/48 од 30.09.1949.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Castrum Berekszo идентичан је са називом савременог места Беркасова у Срему, поред кога се налазе трагови утврђеног града, у народу познатог као Деспотовац. О настанку Беркасова не може се ништа поуздано рећи. Зна се да је од 1474. у поседу деспота Вука, а потом његових синоваца. Током пропутовања кроз ове крајеве гроф Марсиљи наишао је на његове остатке и на основу њих направио тлоцрт утврђења. Утврђење је подигнуто на ониској, делимично вештачкој узвишици која је са једне стране окренута долини, а са друге се ослања на таласасту зараван. Сваки јачи напад могао је граду да нанесе озбиљне штете. Беркасово су разорили Турци. Данас се виде само земљани ровови, и то две неправилне, приближно полукружне заравни опкољене дубоким ровом и земљаним бедемом (који је и сам са југозападне стране био заштићен ровом). Поред тога, још један бедем штити северну зараван са њене источне стране. Не зна се да ли је тврђава имала и градске зидове или су земљани бедеми били утврђени само палисадама. Никаква истраживања нису вршена.