english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1804
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1351
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
98
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 189 од 08.12.1977.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је 1804. у духу класицизма као једнобродна грађевина складних пропорција, са полукружном олтарском апсидом на истоку и репрезентативним западним прочељем, којим доминира високи звоник. Уз њега су са обе стране призидане једноспратне кулице. Складно укомпоновану фасадну декорацију чине прислоњени пиластри и вишеструко профилисани поткровни венци. Уска лимена капа звоника, чија је спратна подела наглашена богато профилисаним венцима, потенцира намеру градитеља да код ердевичког храма створи утисак стремљења у висину. Иконостасна резбарија из 1806. рад је Јоанеса Лашока и Сигисмунда Егермана. За сликану декорацију олтарске преграде ангажован је 1817. Георгије Бакаловић, који је аутор и зидних слика у олтару. Ово је прва већа Бакаловићева наруџбина која, и поред очигледних утицаја барока, представља зрело класицистичко остварење,на коме је препознатљив његов карактеристичан колористички темперамент. Остале партије на зидовима осликао је Јован Недељковић 1829.