english
Римокатоличка црква Св. Михаила
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1890
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1352
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
99
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 169/78 од 31.01.1979.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је 1890, под преовлађујућим утицајима неоготике. Оријентисана је у правцу север-југ, а конципирана као једнобродна издужена црквена грађевина са полигоналном олтарском апсидом и правоугаоним бочним просторима, од којих западни служи као сакристија. Високим звоником, уз који су са обе стране призидане једноспратне куле, завршава се јужно прочеље. Унутрашњост храма је подељена на три травеја засведена крстастим сводовима. Велики број прозорских отвора, од којих су многи украшени витражима, доприноси утиску монументалности, на којој је нарочито инсистирано када је унутрашњи простор у питању. Декоративност фасада наглашена је контрафорима са западне, источне и северне стране. Главни улаз је фланкиран ступцима изнад којих су лунета са пластично обрађеном представом Христа и тимпанон. Украс звоника чине хоризонтални профилисани венци којима је обележена спратност и низ слепих аркада у врху. Богата дрворезба „по угледу на тиролске олтаре” и сликана декорација иконостасне преграде рад су анонимних аутора несумњивих занатских способности и ликовних искустава.