english
Римокатоличка црква Св. Тројства
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1770
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1353
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
100
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 235 од 18.01.1977.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У селу Кукујевци, смештеном десетак километара југоисточно од Шида, саграђена је 1770. римокатоличка црква Св. Тројства. Уз једнобродни храм подигнут је звоник са бочно дозиданим одељењима, чијим је фасадама – дијагонално постављеним у односу на чеони и подужне зидове грађевине – вешто преброђена разлика у ширини између наоса и звоника. Високи сокл, плитки пиластри, профилисани хоризонтални венци и уски прозори представљају доминантне архитектонске елементе у спољашној обради цркве. Пирамидално завршен звоник, тек за трећину виши од главног дела храма и без карактеристичних барокних обележја, доприноси монолитној силуети споменика. Како је грађевина оријентисана у правцу север-југ, петострани презвитеријум смештен је на северном крају цркве, док се на источној страни налази сакристија. У кукујевачком храму чува се слика мађарског уметника Фалконера, датована у почетак XIX века, са представом Скидања Христовог тела с крста. Црква Св. Тројства била је знатно оштећена током II светског рата; послератне обнове нису јој вратиле првобитни изглед.