english
Српска Православна црква Св. Димитрија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1910
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1363
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
101
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 110 од 18.05.1967.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Љуба смештено је на западним обронцима Фрушке горе, пар километара северно од Ердевика. У њему је, на месту старије дрвене капеле са почетка XIX столећа, подигнута 1910. црква посвећена св. Димитрију. Грађевина је скромних димензија, једнобродна, омалтерисаних и окречених зидова од черпића, са олтарском апсидом на источној страни, док се на западној, директно из двосливног крова покривеног бибер црепом, уздиже дрвена конструкција звоника-куле. Осим два улаза на западном и јужном зиду и полукружно завршених прозора, фасаде сеоске цркве у Љуби не носе никакву архитектонску декорацију. У унутрашњости храма, ниском преградом издвојена је припрата од наоса, а иконостасом олтарски простор. Одређен број икона (престоне, царске двери, Деизис, апостоли, крст са Распећем) представља хронолошки и стилски јединствену целину. Датоване су захваљујући години 1748. исписаној на представи Недреманог ока и крај Богородице са малим Христом на престолу. У натпису на дверима, поред фигуре Богородице из Благовести, наводи се име Нинко, за које се не може утврдити да ли припада наручиоцу икона или зографу барокног опредељења, чија су дела препозната у још неким сремским црквама.