english
Сеоска кућа
Основни подаци
Место
Љуба, ул. ЈНА бр.5
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1354
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
102
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 84 од 05.10.1977.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У селу Љуба, у улици Југословенске народне армије бр. 5, подигнута је четвороделна кућа која по својим карактеристикама представља типичан пример куће са подручја Фрушке горе. Тачно време градње није познато, али се поуздано зна да је у катастарску мапу уцртана 1864. Кућа је подигнута на зиданом соклу, са зидовима од плетера облепљеног блатом. Првобитни кровни покривач од сламе замењен је бибер црепом. На дворишној страни зграде налази се гонак са девет храстових стубова и улаз у подрум који је испод предње собе. Распоред просторија је традиционалан: на уличној страни је гостинска соба, следе кухиња, задња соба и остава. Кућа је, судећи по сачуваном делу, првобитно имала богату флоралну декорацију дрвене ограде која ју је опасивала, а од које се очувао само један део. Дрвени стубови на трему такође су раскошно декорисани. Изгубивши првобитну функцију становања, кућа је данас напуштена. Током 2006. извршена је санација северног зида куће.