english
Тврђава
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1355
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решењe Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1772/48 од 19.10.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Моровић, средњовековно утврђење и варош на ушћу Студве у Босут, сазидано је после 1332. по налогу мачванског бана Јована Маротија. Кратко време било је у поседу деспота Ђурђа Бранковића, а онда прелази у угарске руке, до доласка Турака. На Weigel–овој карти из 1699. пред утврђењем се виде два канала са мостовима. Основа утврђења је трапезаста. На сачуваним угловима, окренутим Босуту, нема кула (према Weigel-овом цртежу изгледа да их је на другим двама било). Утврђење је грађено од опека. Бедемски зидови, дебљине око 2 m, очувани су у висини 2–2,5 m, са делимично видљивим спољним ојачањима – контрафорима. Изван утврђења налази се црква посвећена Св. Марији, са звоником чији су отвори урађени у облику крстообразних пушкарница. Око цркве је касносредњовековно гробље. Моровић је запустео после турских освајања. До сада нису вршена ни археолошка ни архитектонска истраживања.