english
Археолошки локалитет Селиште
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1200/1400
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању археолошког локалитета "Селиште" за археолошко налазиште, бр. 1441 (Сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Археолошко налазиште налази се у селу Долац, на платоу, са десне стране пута Долац – Дрсник, који обухвата површину од око 9 ха. Приликом орања наилазило се на камене плоче, средњовековну керамику и делове огњишта. Долац се помиње у повељама краља Милутина из 1282. и 1289. године, као придодат посед манастиру Хиландару. У турском попису из 1455. године помиње се као село и седиште нахије. Постоји могућност да се на овом простору налазило насеље кога је штитило оближње утврђење на потесу званом Почивала (локалитет Градина у истоименом селу). Археолошко и локалитет Селиште може се оквирно датовати у 13-14 век. Остаци насеља на овом локалитету значајни су јер је само насеље било саставни део средњовековне области Драшковина.