english
Римокатоличка црква Св. Катарине
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1747
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1365
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
106
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 34 од 05.04.1987.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У селу Сот у подножју Фрушке Горе, десетак километара североисточно од Шида, саграђена је крајем прве половине XVIII века римокатоличка црква посвећена Св. Катарини. Време подизања одређује и представа патрона храма са точком, симболом светитељкиног мучеништва, насликана 1747. у духу барока. Као један од старијих сакралних објеката у Срему, грађевина је током два и по века постојања претрпела известан број преправки и доградњи. Од истока ка западу – како је храм оријентисан – нижу се сакристија, светилиште и правоугаони брод цркве, при чему је простор сакристије најнижи и најмањи, а брод највећи и највиши, па се тако контуре споменика и у висини и у основи повећавају од олтарског дела ка прочељу грађевине, која је на западној страни завршена двоспратним звоником. Репрезентативности западне фасаде, која је у степеновању маса добила најистакнутије место, доприносе и лезене које уоквирују двокрилни портал надвишен полукружно завршеним прозорским отворима звоника. Од архитектонских елемената који на подједнако естетски као и конструктивни начин учествују у спољној декорацији, ваља поменути контрафоре прислоњене уз јужну фасаду, на местима где су у ентеријеру зидовима раздвојени појединачни простори грађевине.