english
Кућа у Улици Саве Шумановића бр. 4
Основни подаци
Место
Шид, Саве Шумановића 4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1867
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1359
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
109
Датум уписа у локални регистар
22.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 225/68 од 15.05.1969.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је 1867. као пивара, касније је претворена у пошту, а дуги низ година је у њој живео и радио сликар Сава Шумановић. Многи извори указују на то да је објекат претрпео разне измене и доградње, што отежава његову просторну анализу из времена изградње. Правоугаоног је облика, са три просторије окренуте ка улици, ходником и једном просторијом са дворишне стране, имала је и трем на истоку, који је касније био замењен новим просторијама. Зграда је солидно грађена од опеке и ћерпича. За разлику од дворишних фасада које су биле само малтерисане, улична је богато декорисана. Посебан акценат у обради и распореду елемената архитектонског обликовања дат је средишњем ризалиту оивиченом пиластрима и троугластим завршетком. Лучно завршеним прозорима изнад којих се налазе балдахински украси од малтера и година изградње, централни део фасаде чини заједно са атиком јединствену и најраскошније обрађену целину. Бочни делови композиције рашчлањени су правоугаоним прозорима са профилисаним малтерским рамом и богато обрађеним кровним венцем са конзолама, између којих се налазе кружни тавански отвори у облику стилизованог цвета. На згради су конзерваторски радови извођени више пута, последњи пут 1997.