english
Турски Шанац
Основни подаци
Место
Бачка Паланка
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
I век пре н.е.
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 110
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
8
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе петроварадин бр. 949/67 од 19.09.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Келтски оппидум, познат под именом Турски шанац, налази се код Бачке Паланке, на левој обали Дунава на потесу Обрве. У равничарском делу атара доминира земљано утврђење у облику прстена, чија је ширина бедема 5м, а сачувана висина 1,80м. Мање сондажно истраживање изведено је 1970, када је утврђен начин градње бедема и констатовани остаци полуземуничког насеља. Јужно од земљаног утврђења простире се, вероватно урбанизовано, полуукопано латенско насеље. На основу налаза керамике и метала претпоставља се да је оппидум подигнут у периоду касног латена и трајао је до средине I века н.е, а да је у њему живело келтско племе Боји.