english
Град
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
касно бронзано доба
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 117
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
56
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решењe Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.215/50 од 10.03.1950. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Локалитет Град налази се 1,5 km југозападно од села Дупљаје код Беле Цркве. То је узвишена лесна тераса троугаоног облика, чија је површина око 7 ha. Са северозападне стране се стрмо спушта према долини реке Караш. Кустос Националног музеја у Мађарској F. Romer је 60–их година XIX века открио Дупљају. Град је вишеслојно насеље, од касног бронзаног доба до позног средњег века. Праисторијско насеље (са ватинском керамиком) слично је праисторијском граду Дренкова у Мађарској, који несумњиво припада истом периоду. Са локалитета Дупљаја потичу двоја чувених култних колица од печене земље. То су кола у виду двоколице, са примитивно приказаним божанством на њима. Двоколица и божанство су орнаментисани урезивањем концентричним круговима и паралелним линијама испуњеним инкрустацијом. У средњем веку овде се налазио град Караш, седиште Мађарске током XII столећа. Град, унутар кога су откривени остаци цркве, био је опасан сувим ровом. Имао је неколико некропола, датованих од XI–XII до XV века. Пронађена је и велика остава, углавном мађарског и енглеског новца (око 1000 комада) с почетка XII века. Локалитет је веома оштећен. Мања сондажна ископавања вршена су 1972. године, а од 2001. теку систематска истраживања.