english
Чарнок
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај II - почетак I века пре н.е.
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 113
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
11
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ бр. 531 од 02.09.1960. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се јужно од Врбаса, у атару Бачког Доброг Поља, на потесу Чарнок. На овом простору утврђено је постојање двају типова насеља (отворено и затворено) каснолатенског периода. Утврђење је елипсоидног облика, са насељем које је заштићено земљаним бедемом изграђеним насипањем земље из рова. Унутрашњост насеља чине две зоне: једна са објектима, јамама и силосима, налазила се непосредно уз бедем, а друга захвата средишњи простор који је имао функцију трга. Остаци више стамбених хоризоната и покретног археолошког материјала из утврђеног дела насеља одређују припадност типу келтских насеља – земљаних утврђења (oppidum-a), изграђених у Подунављу и Панонској низији крајем II и почетком I века пре н. е. Керамички материјал овог утврђења хронолошки припада фази Гомолава IVb (латенској провенијенцији), односно латенској популацији (Скордисцима) која је током I века пре н. е. насељавала простор између Тисе и Дунава. Ван бедема, са источне стране утврђења констатовано је постојање отвореног типа насеља. Објекат је неправилног кружног облика, подсећа на полуземуницу до које се долазило ровом. Претпоставља се да је ово насеље претходило изградњи самог утврђења. Јужно од опидума је средњовековно насеље са црквом. Археолошка ископавања обављена су у периоду од 1984. до 1991. године.