english
Градина на Босуту
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
неолит - енеолит- бронзано-гвоздено доба
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 122
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
116
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Миртовица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.67 od 03.04.1967. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Локалитет Градина налази се у атару села Вашице код Шида, на левој обали Босута. Својим положајем и висином доминира околним тереном. Резултати досадашњих истраживања показали су да се ради о вишеслојном праисторијском насељу следеће хронолошко–стратиграфске слике: неолит – насеље сопотско-ленђелске културе, енеолит – култура Болерас Чернавода III, рано и средње бронзано доба – винковачка и ватинска култура, старије гвоздено доба – материјал босутске културе са три развојне фазе, млађе гвоздено доба – насеље скордиска. Вертикална стратиграфија досеже дебљину око 6 m. У оквиру старијег гвозденог доба (које је стратиграфски заступљено на 3,15 m) издвојена је босутска културна група. Током овог раздобља грађене су надземне куће са подницима формираним од неколико слојева барске глине, које су потом глачане. Основе пећи и већих огњишта фундиране су керамиком и другим материјалом. У средњем веку на мањем делу Градине налазила се некропола, а око локалитета је формирано касносредњовековно насеље. Археолошка истраживања овог налазишта вршена су у две етапе, током 1964/65. и између 1975–78. године. Данас је Градина оштећена прекопавањем савременог пута Батровци–Шид.