english
Бивша згрда Хотела Мило
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
октобар 1941- фебруара 1942
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 29
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
7
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-108/3-77 од 28.08.1977. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

За време II светског рата, од октобра 1941. до фебруара 1942, у овој се згради налазио окупаторски истражни затвор познат под именом Хотел Мило. Највећа акција масовног хапшења у Бечеју и околини и довођење ухапшеника у просторије хотела Мило почела је октобра 1941. године, после формирања 5. жандармеријског иследног пододсека у Новом Саду, који се ослањао на органе контрашпијунаже. Завршетком крвавих догађаја, рацијом у Старом Бечеју, 29. јануара 1942, овај злогласни затвор постепено се гаси, јер је непријатељ сматрао да су истребљени сви актери опасни по његов опстанак. Затвор је укинут 20. фебруара 1942. Сама зграда је једноспратна, грађена од тврдог материјала. У њој су после рата биле службене просторије СУП-а, а затим и спомен музеј.