english
Црна Ћуприја
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
јануар 1942
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 34
Датум уписа у централни регистар
14.11.1997.
Редни број у локалном регистру
148
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-110/3-77 од 08.03.1977. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црна Ћуприја је потес површине 472 ha, који се налази 10 km од Жабља према Тиси, на путу од Новог Сада ка Зрењанину. На овом месту је фашистички окупатор јануара 1942. извршио масовно стрељање родољуба из општине Жабаљ. У безумној акцији Хортијевих следбеника, која је смишљено и организовано захватила југоисточни део Бачке укључујући и већа места као што су Нови Сад, Чуруг и Бечеј, страдало је неколико хиљада недужних људи. Црна ћуприја је некада повезивала две обале реке Јагричке, али је регулацијом канала Дунав–Тиса–Дунав изгубила своју функцију. Место је обележено спомеником. У знак сећања на борбу народа Шајкашке против фашистичког терора недалеко одатле подигнута је и спомен-скулптура, висине 9 метара, рад Јована Солдатовића.