english
Зграда бившег логора
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1942-1944
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 33
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
ЗМ 1
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-480/4-88 од 21.02.1989. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда у Зрењанину, у улици цара Душана бр. 149, је за време II светског рата, у периоду од 1942. до 1944, служила као концентрациони логор, централни те врсте у Банату. Кроз њега је прошло више хиљада родољуба, од којих су многи побијени, а више група је депортовано у логоре широм Европе. До отварања логора 20. јула 1942. коришћене су затворске просторије у згради Окружног суда. За место логора изабран је стари млин, саграђен 1799, на крају Улице, у непосредној близини православног гробља. Зграда је обележена спомен плочом и од краја рата се користи као складишни простор.