english
Споменик на Кеју
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
21-23 јануар 1942/1971
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 30
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
22.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Градског завода за обнову градитељског наслеђа и заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-151/1-88 од 05.07.1988. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У Новом Саду, на кеју који данас носи име Кеј жртава рације, фашистички окупатор је у такозваној „јануарској рацији“ од 21. до 23. јануара 1942. извршио масовно стрељање више од хиљаду недужних грађана Новог Сада. На том месту подигнута је бронзана композиција „Породица“, висока 4 m, посвећена жртвама палим у рату од 1941. до 1945. Споменик је рад вајара Јована Солдатовића и откривен је 1971. године. Почетком 1992. споменик је употпуњен са још 78 бронзаних плоча које је израдио исти вајар. На четири плоче (три са текстом на српском и једна на хебрејском језику) исписане су основне информације о догађају, а на 66 плоча имена убијених личности. Између плоча са текстовима ритмички су распоређене плоче украшене симболима Давидове звезде (4 плоче), крста (2) и оцила (1). Испод споменика се налазе плоче са текствима на српском, мађарском, словачком и хебрејском језику. Реконструкција насило уклоњених плоча је извршена 2004. године.