english
Поље Легет
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
септембар 1914/1923
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 36
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
119
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Миртовица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.190 од 14.10.1974. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Источно од Сремске Митровице, на око 4 km од села Шашинци налази се поље Легет. Делови Тимочке дивизије I позива извршили су 6. септембра 1914. прелаз и форсирање реке Саве у циљу ангажовања јачих аустроугарских снага. Иако се овај маневар завршио поразом, за операције српске војске и савезника имао је велики значај, везујући јаче непријатељске снаге и помогавши I српској армији да успешно пређе Саву. Смањен је и притисак на савезнике, како на западу тако и на истоку. Место битке обележили су прво Аустријанци једним дрвеним крстом на постољу од камена. На крсту се налазио текст и на немачком и на српском језику, у спомен борцима обе војске који су ту изгинули. На истом месту Соколско друштво Сремске Митровице подигло је 1923. споменик висине 8 m, израђен од опеке и бетона у форми пирамиде на постољу, омалтерисан и обојен у бело. На јужној страни споменика налазе се два бронзана рељефа, а на северној грб у облику двоглавог орла раширених крила. На три стране је уклесан текст у спомен изгинулим борцима. Испред споменика је пет заједничких гробница погинулим српским војницима, ограђеним металном оградом. Некадашње поље Легет више не постоји, пошто је околина споменика пошумљена тополом у индустријске сврхе. Делимична реконструкција споменика је извршена 2003. и 2004. године.