english
Надгробни споменик Филипу Вишњићу
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1878
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 38
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
120
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Миртовица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.42 од 24.03.1977. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У Вишњићеву, на сеоском гробљу, трудом школске омладине подигнут је 1878. споменик на гробу Филипа Вишњића. Овај велики народни песник и гуслар рођен је 1765. у Међашима у Босни. Његове песме које обилују историјским подацима о српском устанку и одишу лепотом заборављеног језика остале су упамћене захваљујући преданом записивању Вука Стефановића Караџића. Споменик од сивог мермера у форми пирамиде, висине око 1,80 m, израдио је Р. Срешњак у Бечу. На споменику је слика Филипа Вишњића уз коју су урезане гусле и два текста – један са подацима о самом гробном обележју, а други са стиховима у славу Филипа Вишњића. Гроб је био ограђен гвозденом оградом. Између два светска рата село Грк, у коме је живео и умро Филип Вишњић, добило је име Вишњићево. Споменик је обновљен 1952. године