english
Црква цветог Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1837
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 969
Датум уписа у централни регистар
21.06.1992.
Редни број у локалном регистру
199
Датум уписа у локални регистар
13.03.1992.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Горњи Милановацбр.1-06-61/91 од 28.06.1991. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 12/00

Задужбина господара Јована Обреновића подигнута је 1837. као једнобродна грађевина засведена полуобличастим сводом са полукружном апсидом споља и изнутра и масивним троспратним звоником који се надовезује на западно прочеље. У звоник се улази узаним каменим степеништем прислоњеним уз цркву са јужне стране. Фасаде су изведене од тесаника и декорисане прифилисаним каменим оквиром прозора и портала са стилизованим биљним и животињским орнаментима. Иконостасна преграда је осликана 1851. у маниру закаснелог барока. Аутор је непознат, али је – судећи по иконографској концепцији и занатском умећу – реч је о једном од бољих мајстора с половине 19. века. На северном и јужном ступцу поред иконостаса насликане су, у техници al secco, представе св. Николе и св. Георгија. Током 2005/06. изведени су мањи санациони радови на унутрашњој архитектури цркве и уређена је порта.