english
Археолошки локалитет Градина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1200/1300
Ктитор
Стефан Урош III Дечански
Неимар
фра Вита
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању арехолошког локалитета "Градина" за археолошко налазиште, бр. 1442 (Сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Археолошко налазиште налази се на десној страни пута Клина-Ђурђевик, повише Клинанца. Остатке града на градини чине два појаса утврђења елипсастог облика са правцем пружања север-југ. На најузвишенијем, северном делу локалитета налазе се остаци веће округле куле која је највероватније штитила улаз у тзв. Горњи град. Од другог појаса утврђења (Доњи град) ка југоистоку и северозападу везујући се за остатке средњовековног гробља, испод локалитета Градина и Јеринин вир пружају се остаци пута испуњеног каменом у ширини од око 3 м. Зидови Горњег и Доњег града зидани су од притесаног камена везаног малтером и обухватају површину величине од око 80 х 100 м. Остаци средњовековног града значајни су јер је сам град био саставни део средњовековне области Драшковина.