english
Локалитет Црквиште
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању локалитета Црквиште за археолошко налазиште, бр. 1200 (Сл. гласник РС бр. 32 од 7. јуна 2001.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Археолошко налазиште се налази на десној страни пута који води из Клине ка Клинавцу. На савременом православном гробљу уочљиви су остаци мање једнобродне грађевине са правилном полукружном апсидом на источној страни. У питању је гробљанска црква димензија 4,55 х 3,85 м. дебљина зидова рађених од притесаног камена везаног малтером износи 0,5 м, а очувани су у висини од 1 м. на западној страни се налазе два обрађена камена блока, очувана у висини од 1,60 м, који су носили лучни део улаза у цркву. О времену настанка саме цркве за сада нема поузданих података.