english
Доња црква Св. врача Кузмана и Дамјана
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1550/1600
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1388
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 249 од 16.4.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/48).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Бар три грађевинске фазе разазнају се на остацима већег храма у Пограђу, који мештани називају Светим врачима. Најстарији део је црква у ужем смислу – једнобродни наос са луцима прислоњеним уз подужне зидове и апсидом сачуваном у траговима. Накнадно изграђена припрата је готово квадратне основе, сачувана до висине почетка свода. Остаци живописа показују несигниране стојеће светитељске фигуре у богато декорисаној одећи. Иако мали, фрагменти чине вероватном претпоставку да су живопис извели исти сликари који су радили у оближној Доњој цркви, па би се он могао датовати у другу половину XVI века. Трећој градитељкој фази припадао би део зида са правоугаоном нишом, ослоњен уза сам западни угао северне фасаде припрате. Археолошка неистраженост онемогућује сигурније закључивање о првобитном облику и намени описаног зида.